Välkomna till BS Oden

Vi har spel tisdagar kl.13.00 och vänder oss främst till icke avancerade spelare. Vi spelar 24 brickor för max 24 par och vi använder bridgemate.

Föranmälan:

är obligatorisk och görs via e-post eller via telefon tidigast 1 vecka innan speldagen (se kontakt ovan). Medlemmar har förtur fram till söndag kl. 20.00. Jag svarar på all e-post.

Ingen Partnergaranti

men det går att anmäla sig ensam, då försöker jag att fixa en partner till er.

Systemkrav:

Nordisk Standard eller Modern Standard med få avvikelser. Vid avvikelser kontakta tävlingsledaren.

Medlemsavgiften

är f.n. 500 kr/år varav 80 kr går till klubben och resten är avgifter till Svenska BF och Skånes BF. Avgifterna betalas samlat in till SBF senast 31 augusti varje år och inbetalningskort finns i bridgetidningen som kommer under juni.

Ordningsregler

Undvik att använda parfym. Tänk på allergikerna.
Vid problem vid bordet, kalla alltid på T-L och döm inte själva.

Ändra personliga uppgifter

gör ni längst upp på hemsidan under fliken ”Mina sidor” (OBS! Ni måste vara inloggad).