KALLELSE till ÅRSMÖTE för Bridgeklubben 2 Klöver

Härmed kallas till årsmöte måndagen den 28 september på Armeria med samling kl 17.00.

Rösträtt under årsmötet förutsätter inbetald medlemsavgift av medlem och stödmedlem senast dagen före årsmötet.

Efter årsmötet avnjuter vi en tallrik med tapas-läckerheter tillsammans till en kostnad av 150 kr, inkl dryck. Inget bridgespel under kvällen.

Föranmälan till Sally senast måndagen den 21 september kl 17.00 på mailadress sallywinther46@gmail.com.
Betalning för måltiden sker via bankgiro senast torsdag 24/9 alternativt via swish på plats den 28 september.

SE BILAGOR: Föredragningslista, Verksamhetsberättelse samt nytt förslag till Stadgar >>>