Styrelse

Roll Namn
Ordförande Mårten Gustawsson
Kassör Åsa Gindin
Sekreterare Ann-Britt Carlén
Tävlingsansvarig Johnny Östberg
Medlemsansvarig Yvonne Flodqvist
Brickläggning Yvonne Flodqvist
Lokalansvarig Börje Primér
Säkerhetsansvarig Caroline Tesch
Utbildningsansvarig Rolf Molin
Köksansvarig Rolf Molin
Ungdomsansvarig Johnny Östberg
Avtalsansvarig Gunnar Andersson
Ordf. disciplinnämnd Gunnar Andersson
IT/PR-ansvarig Kathrine Bertheau
Klubbtidning Pass Ann-Britt Carlén/Rolf Molin