Styrelse

Roll Namn
Ordförande Mårten Gustawsson
Vice ordförande Kathrine Bertheau
Kassör Åsa Gindin
Sekreterare Ann-Britt Carlén
Tävlingsansvarig Johnny Östberg
Medlemsansvarig Yvonne Flodqvist
Brickläggning Ann-Britt Carlén
Lokalansvarig Börje Primér
Säkerhetsansvarig Yvonne Flodqvist
Utbildningsansvarig Sofia Sundström
Köksansvarig Gunnar Andersson
Ungdomsansvarig Sofia Sundström
Avtalsansvarig Gunnar Andersson
Ordf. disciplinnämnd Gunnar Andersson
IT/Hemsida Kathrine Bertheau
Information/Nyhetsbrev Johnny Östberg
Klubbtidning Pass Ann-Britt Carlén
Biblioteksansvarig Sofia Sundström