BK Hudik - Nya mästarvärdigheter

Datum Namn Från
Till
2019-01 Anne-Marie Höglund Regionsmästare -*
Regionsmästare -**
2019-01 Lars Ramkvist Klubbmästare
Klubbmästare -*
2018-11 Hans Westberg Klubbmästare -*
Kretsmästare
2018-02 Siri Larsson-Hamrén Klubbmästare *
Kretsmästare
2018-02 Jan Wilhelmsson Klubbmästare
Klubbmästare -*
2017-11 Thomas Groth Riksmästare**
Stormästare
2017-10 Anna-Lena Nordin Ännu ej mästare
Klubbmästare
2017-08 Zennica Hammar Regionsmästare
Regionsmästare -*
2017-06 Otti Hammar Kretsmästare
Regionsmästare
2017-04 Erik Pettersson Regionsmästare
Regionsmästare -*
2016-12 Ragnar Tollet Klubbmästare
Klubbmästare -*
2016-12 Roger Ahlbom Regionsmästare - **
Regionsmästare -***
2016-12 Mattias Höglund Kretsmästare
Regionsmästare
2016-12 Per Olov Karlsson Klubbmästare -*
Kretsmästare
2016-12 Wilhelm Groth Kretsmästare
Regionsmästare
2016-09 Hans Bergvik Regionsmästare
Regionsmästare -*
2016-06 Bo Bergström Klubbmästare
Klubbmästare -*
2016-04 Hans-Erik Bergström Klubbmästare
Klubbmästare -*
2016-04 Hans Westberg Klubbmästare
Klubbmästare -*
2015-12 Inga-Britt Engström Kretsmästare
Regionsmästare
2015-12 Thomas Groth Riksmästare - *
Riksmästare - **
2015-05 Anders Öhman Regionsmästare - ***
Riksmästare
2015-05 Ulla Kudahl Klubbmästare
Klubbmästare -*
2015-05 Lars Rahmkvist Ännu ej mästare
Klubbmästare
2015-04 Jan Wilhemsson Ännu ej mästare
Klubbmästare
2015-04 Christer Nilsson Klubbmästare
Klubbmästare -*
2014-12 Zennica Hammar Kretsmästare
Regionsmästare
2014-12 Anne-Marie Höglund Regionsmästare
Regionsmästare -*
2014-12 Siri Larsson-Hamrén Klubbmästare
Klubbmästare -*
2014-08 Jan-Håkan Andersson Riksmästare**
Stormästare
2014-08 Roger Ahlbom Regionsmästare *
Regionsmästare -**
2014-08 Mattias Höglund Klubbmästare *
Kretsmästare
2014-08 Wilhelm Groth Klubbmästare *
Kretsmästare
2014-06 Bo Gullefors Regionsmästare -*
Regionsmästare -**
2014-06 Mattias Höglund Klubbmästare
Klubbmästare *
2014-06 Wilhelm Groth Klubbmästare
Klubbmästare *
2014-02 Rigmor Andersson Klubbmästare
Klubbmästare *
2014-02 Per Olov Karlsson Klubbmästare
Klubbmästare *
2014-02 Anders Pettersson Klubbmästare
Klubbmästare *