På Bridgehuset gäller följande:

  • Du ska vara på plats minst 10 minuter före spelstart för att garanteras spel.
  • Två deklarationskort per par ska finnas synligt på bordet.
  • Alert-kortet ska användas upp till 3NT (Du ansvarar för att motståndarna noterar din alertering).
  • STOP-kortet ska användas.
  • Räkna dina kort med bildsidan nedåt.
  • Utspel i första stick görs med bildsidan nedåt.