Om Armeria-Bridgen

Armeria Bridgen


Välkommen till vår Bridgeklubb i Armeriahus restaurang!

Vi spelar varje tisdag enligt schema med början klockan 17:45.

Medlemskap

Vi är anslutna till Svenska Bridgeförbundet där avgiften är 420 kr/år.

Spelavgifter

  • 40 kr för medlem i klubb ansluten till SBF.

Ordningsregler

  • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Tävlingsformer m.m.

  • Vi rekommenderar användning av stopp- och alertkort.