Styrelse

Namn Roll Kontakt
Gunnar Schäfer Ordförande 073-092 01 72
>>e-post
Kent Lundström Kassör 070-672 28 04
>>e-post
Gun-Britt Rindstål Sekreterare 073-181 15 41
>>e-post
Mattias Forss Ledamot 076-0220377
>>e-post
Willy Hagström Ledamot 070-2764153
>>e-post