Styrelse

Styrelsen valdes vid ordinarie årsmöte 2020-03-09

Namn Roll Kontakt
Per-Göran Nilsson Ordförande 070-3264624
>>e-post
Mikael Jutoft Vice ordförande 070-9624590
>>e-post
Peter Marcusson Kassör 070-3414295
>>e-post
Hans Roos Sekreterare 076-1096006
>>e-post
Lars-Göran Holmberg Övrig medlem 070-4533202
>>e-post