Styrelse

Örebridgens nuvarande styrelse.

Namn Roll Kontakt
Micael Svensson Ordförande 076-1110247
>>e-post
Henry Fredén Ekonomiansvarig, materialansvarig
>>e-post
Kerstin Hollertz Sekreterare, informationsansvarig 072-2411216
>>e-post
Björn Forsberg Vice ordförande, tävlingsansvarig, bitr. utbildningsansvarig 070-2481208
>>e-post
Thomas Brehmer Bitr. tävlingsansvarig 0760-438663
>>e-post
Ingrid Hallmén Lokalansvarig 0702-661249
>>e-post
Thomas Tillander Lokalansvarig 0790791248
>>e-post

Adjungerad utbildningsansvarig: Annika Forsberg