Om Ångermanlands BF


Ångermanlands bridgeförbund, ÅBF, organiserar landskapets sex klubbar som är medlemmar i Sveriges Bridgeförbund (SBF).

ÅBF:s bankgiro är 520-0613.

Önskas förbundet kontaktas i något ärende finns kontaktuppgifter på styrelsesidan.

ÅBF arrangerar även DM-tävlingar och ÅBF-rallyt. Se kalender under ”Tävling” och ”ÅBF-rallyt”.