Styrelse

Namn Roll Kontakt
Dan Wälivaara Ordförande 070-634 39 88
>>e-post
Karin Wälivaara Kassör 070-640 09 60
>>e-post
Göran Strömgren Sekreterare 0929-520 44
>>e-post
Torbjörn Karlsson Styrelseledamot 070-680 59 99
Peter Öberg Styrelseledamot 070-316 71 60
>>e-post
Leif Nilsson Styrelseledamot 070-357 18 26
>>e-post
Mikael Johansson Styrelsesuppleant 070-605 40 81
>>e-post
Göran Karlsson Styrelsesuppleant 070-605 78 33
>>e-post