Årsmöte 2020-09-16

Årsmötet onsdagen den 16 september 2020. Det blev ett kort möte p g a pandemin. Vi gick igenom föredragningslistan och alla val blev gjorda.
Inga förändringar av styrelsen utan vi jobbar på som vanligt men vi fick en ny revisor Karl-Erik Backelin som tillsammans med Anders Darle ska revidera kommande bokslut.
Tävlingsprogrammet klubbades med notering om att ändringar kan komma i fråga beroende på vad som händer med denna pandemi.
Vi i styrelsen tackar alla deltagare från våra klubbar som kom.
Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut så fort det är påskrivet.