Allemansträffen

Tävlingen är ett koncept som vi har lånat från Skåne och Uppsala där tävlingen arrangerats årligen i drygt 50 år. Det är en handikapp-tävling och således riktar sig tävlingen i första hand till spelare som normalt inte spelar silver- och guldtävlingar.

Under november månad arrangerar klubbar kvaltävlingar med handikapp. För var fjärde par går ett par vidare till final (vid 12-15 par går tre par vidare, vid 16-19 par går fyra vidare o.s.v.). Klubben betalar tio kronor per par - dessa pengar går direkt till prispengar i finalen. Klubbar får arrangera hur många kval man vill (enda begränsningen är att de spelas i november). Spelare får spela hur många kval man vill. Om ett par som redan kvalat in till finalen placerar sig för ytterligare en kvalplats går deras plats vidare till nästa par i kvaltävlingen. Om ett par inte kan spela finalen går platsen vidare till nästa par i kvaltävlingen.