Klubbmästare , par

Klubbmästare, par
2022 Lars Jeppsson/Bengt Svedrell
2019 Torsten Eriksson/Thomas Persson
2018 Ulla Tedenlid /Sally Granqvist
2017 Torsten Eriksson/Bengt Svedrell
2016 Torsten Eriksson/Kjell Håkansson
2015 Lars Jeppsson/Göran Eklund
2014 Torsten Eriksson/Niklas Andrén
2013 Bengt Svedrell/Lars Ekvall
2012 Jan-Åke Ohlsson/Lars-Erik Nilsson
2011 Jan-Åke Ohlsson/Lars-Erik Nilsson
2010 Elsie Rosenlund/Thomas Persson
2009Hans Göthe/Sven-Olov Flodqvist
2008 Niklas Andrén/Per-Olof Olehn
2007 Christer Andersson/Anders Rosenlund
2006 Kjell Håkansson/Bengt Svedrell
2005 Börje Nilsson/Kurt Nordin/Anita Nilsson
2004 Jan Carlsson/Tommy Larsson
2003 Claes-Göran Göransson/Arne Schriwer
2002 Allan Lindahl/Tore Mårtensson
2001 Anders Rosenlund/Lennart Andersson
2000 Anders Rosenlund/Lennart Andersson
1999 Netten Andersson/Ulla-Britt Nilerstedt
1998 Lennart Andersson/Krister Jönsson
1997 Sten Hultberg/Gunnar Flinta
1996 Allan Lindahl/Tore Mårtensson
1995 Barbro Svensson/Inga Ohlsson
1994 Åke Åkesson/Per-Olof Wilhelmsson
1993 Tommy Larsson/Christer Andersson
1992 Gösta Ekdahl/Allan Andersson
1991 Elsie Rosenlund/Örjan Grahn
1990 Jan Carlsson/Ulf Persson
1989 John Öhstrand/Stig Nilsson
1988 Netten Andersson/Sonja Redin
1987 Allan Lindahl/Tore Mårtensson
1986 Lennart Andersson/Gösta Jönsson
1985 Erik Jönsson/Anders Fredson
1984 Tommy Larsson/Bertil Fredson
1983 Bertil Fredson/Hans-Göran Olsson
1982 Tommy Larsson/Bertil Fredson
1981 Lennart Andersson/Sven Lundgren
1980 Evert Andersson/Gunnar Pettersson
1979 Lennart Andersson/Sven Lundgren
1978 Lennart Andersson/Sven Lundgren
1977 Alve Andersson/Gösta Jönsson
1976 Anders Rosenlund/Gunnar Salomonsson
1975 Evert Olsson/Agne Mårtensson
1974 Åke Olsson/Östen Gustavsson
1973 Alve Andersson/Kjell Friberg
1972 Evert Olsson/Agne Mårtensson