KM lag 2024

KM lag har avgjorts. Segrade gjorde i A-gruppen Tage Blomqvist och Karin Johansson medan B-gruppen vanns överlägset av Lars-Göran Andersson och Sture Gustavsson.

Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Totalställning