Covid 19

Folkhälsomyndigheten har förlängt sina regler till den 1 september. Detta innebär att det inte är tillåtet att starta bridgespel i våra lokaler. Vi får avvakta och hoppas att ändringar görs före den 30 september. Mao blir det ingen start under sommaren. Vi får hålla oss till BBO och realbridge.