Uppsalabridgen Årsmöte 2024

Lördagen den 9 mars 2024 kl. 13:00 håller klubben sitt ordinarie årsmöte. Efter årsmötet följer en singeltävling som börjar tidigast kl. 14:30 och därefter, cirka kl. 18.30, middag.

Pris: Middag 100 kr för medlemmar/stödmedlemmar som är med på årsmötet, annars 150 kr. 200 kr för övriga. Endast spel: 50 kr.
Öl och vin kommer att finnas till självkostnadspris.

En anmälningslista (gäller för middagen) kommer att läggas ut i Bridgens hus (dras in efter spelet tisdagen den 5 mars) eller på klubbens hemsida (OBS. anmälan till middag är obligatorisk). Det går även bra att anmäla sig till ping.huang046@gmail.com eller ring på 0707-959 929.

För mer information kolla på klubbens kalender.