Utbildning i Ruter/Bridgemate lördag 18 mars.

Upplands Bridgeförbund anordnar tillsammans med Stockholmssdistriktet utbildning i Ruter/Bridgemate.

När: lördag 18 mars.

Tid: kl. 10.00 - ca 17.00

Plats: Bridgens hus i Uppsala, Vattholmavägen 18A

Kalle Persson och Ryszard Sliwinski håller i utbildningen som är kostnadsfri för upplänningar.

Anmälan görs till Kalle Persson, kalle.bridge@gmail.com073-080 89 07
eller Ryszard Sliwinski ryszard.sliwinskitd@gmail.com 070-788 19 53

Ursäkta för så kort varsel.
Ryszard