Utbildning i Ruter/Bridgemate 29-30 januari i Enköping

Enköpings BS inbjuder till tvådagars utbildning i Ruter/Bridgemate 29-30 januari 2022. Plats: Eriksgatan 12, 749 49 Enköping (= Enköpings ordinarie spellokal). Bägge dagarna kl. 10-17. Ta gärna med dig en portabel dator.
Instruktör är Ryszard Sliwinski.
Man behöver inte vara medlem i Enköpings BS, även övriga medlemmar i Upplands BF är välkomna men vi vill ha anmälan senast onsdag 26 januari.
Man anmäler sig här