Sammanfattning klubbträff 7 maj

6 av distriktets klubbar fanns representerade i på årets klubbträff.

Syftet med klubbträffen var att samla in klubbarnas erfarenheter, och önskemål om vilket stöd distriktet kan erbjuda, samt att informera om det arbete som pågår på distrikts- och förbundsnivå.