Klubbträff

Vi planerar att genomföra en klubbträff i Uppsala, Bridgens hus, söndagen den 7 maj. I kontakt med klubbarna har vi fått positiva signaler.
Dagordningen är enkel, se nedan. Vi är tacksamma för omgående anmälan.
Vi börjar dagen kl. 10.30 och beräknar sluta senast 16.00. Lunch ingår.

DAGORDNING
- Inledning av ordf Linnea
- Klubbfrågor och klubbarnas verksamhet
- UBF:s styrelses roll och krav från klubbarna
- Hur förbättra deltagandet i DM-tävlingar?
- Sammanfattning och avslutning