Förbundsstämma UBF - 2016

Stämman hölls i Bridgens hus, Uppsala lördag 10 september 2016.

10 av distriktets 15 klubbar var närvarande vid mötet.

Ett stort tack till mötets ordförande Hans Börling, samt Frank Westman som skrev protokollet.

En singeltävling med 25 deltagare spelades.

Placering Namn Klubb Resultat
1:a Kjell Simonsson Rimbo BK 63,64%
2:a Hans Börling PBF Uppsala 60,83%
3:a Anders Björendahl Väsbypensionärernas BF 57,50%

Fullständigt resultat

Efter tävlingen bjöds det på middag, och Ylva Johansson ordnade en trevlig musikfrågesport.

Handlingar samt protokoll finns att ladda ned längst ned på denna sida.

De närvarande under årsmötesförhandlingarna upplyses om att meddelandet om utdelande av UBF:s förtjänsttecken inte har protokollförts. Skälet är att utdelningsbeslutet har visat sig vara ogiltigt beroende på ett formellt fel vid ärendets beredning.