Årsmöte 2020-03-12

KALLELSE
Klubben kallar till årsmöte torsdagen den 12 mars.
Årsmöte hålls i kafferasten under ordinarie spelkväll!

Årsmöteshandlingar!
Dagordning

verksamhetsberättelse

Ballansräkning

Resultaträkning