Falkenberg Bridgeweekend Totalställning

Falkenberg Strandbad 2018 Falkenberg Strandbad 2018

Plac Poäng Namn                      MID    1:3 2:3 3:3

  1  58,8 Bernt Ahl - Ing-Britt Blomstrand      53724 63510 49,8 64,3 62,2
  2  58,3 Birgitta Kjellin - Torsten Kjellin     88094 91559 53,1 61,2 60,5
  3  55,5 Karin Ranbro - Lars Ranbro         88906 88905 56,3 55,9 54,1
  4  55,4 Leif Hammarberg - Hedvig Hammarberg Gerge  59886 59887 63,1 47,1 56,1
  5  55,2 Lotta Bergström - Stina Gottliebsson    46303 53995 55,0 57,8 52,8

  6  55,2 Berith Rydnemalm - Bengt Nilsson      28670 62681 64,1 46,1 55,4
  7  54,8 Bengt Andersson - Marianne Andersson    34367 34364 53,5 53,2 57,5
  8  54,3 Markku Harald - Elisabeth Jonsson      31327 39062 45,3 63,8 53,9
  9  54,2 Anita Nilsson - Jan Nilsson         44529 44462 53,2 59,6 49,8
 10  53,8 Gert Johansson - Bengt Rydén        54297 55069 42,1 60,7 58,5

 11  53,5 Barbro Sandberg-Möller - Margareta Hartman 48393 25494 53,9 62,8 43,8
 12  53,2 Eva Fremner - Christel Esping        56334 27554 41,5 61,9 56,2
 13  53,0 Evert Bengtsson - Birgitta Bengtsson    24224 24225 60,2 48,6 50,1
 14  53,0 Eva Engvall - Loucie Lindborg-Månsson    61816 61815 45,5 59,3 54,1
 15  52,6 Lena Carlsson - Mats Carlsson        26011 26012 51,0 59,8 47,1

 16  52,4 Margaretha Gustafsson - Marianne Rosenberg 61785 61786 51,8 54,1 51,4
 17  52,3 Christina Ekblad - Göran Ekblad       32857 79566 50,6 56,7 49,5
 18  51,9 Eva Thorsson - Inga-Lill Stenberg      4963 84870 50,3 52,7 52,7
 19  51,9 Sven Jerre - Marianne Jerre         92546 92545 58,8 46,2 50,6
 20  51,8 Vivi Mårtensson - Bertil Mårtensson     51340 51341 64,1 39,9 51,5

 21  50,7 Monica Gilhorn - Britt Lindberg       82790 42627 51,8 46,7 53,7
 22  50,4 Leif Ekblad - Ellinor Madsen        56682 56688 41,4 53,0 56,8
 23  50,1 Marianne Lührs - Katarina Hultgren     29132 53795 43,6 54,2 52,6
 24  50,0 Ulla Holmström - Rolf Holmström       88153 15849 50,9 46,0 53,1
 25  49,9 Lars Svensson - Agneta Johansson      46292 4760 39,8 65,0 44,9

 26  49,5 Ulf Byttner - Agneta Byttner        30797 49310 54,4 52,5 41,6
 27  49,3 Lars Andersson - Jill Franssohn       63562 62651 36,8 52,2 58,9
 28  49,2 Zsuzsanna Szamel - Rodny Carlsson      57808 57784 54,4 42,9 50,3
 29  48,4 Rune Rönngard - Barbro Rönngard       61178 61177 49,0 46,4 49,9
 30  48,2 Per Arvidsson - Marianne Arvidsson     21406 11497 47,6 49,5 47,5

 31  48,2 Ing-Britt Holmquist - Lennart Holmquist   14651 14650 51,9 52,1 40,7
 32  47,4 Christina Kronlund - Thomas Ålander     28157 28168 47,8 53,1 41,3
 33  47,4 Ingrid Ekedahl - Iréne Grahn        56077 53745 51,7 36,4 54,1
 34  46,9 Gunvor Sällvik - Gunilla Axelsson      42851 42890 52,5 41,7 46,4
 35  45,8 Stefan Rosenberg - Mikael Gustafsson    87804 14735 45,1 43,4 48,7

 36  45,7 Lena Stålbrink - Ing-Britt Jurén      34184 33228 49,4 45,6 42,1
 37  45,6 Agneta Boqvist - Kerstin Andersson     57519 57806 49,4 33,5 53,9
 38  45,5 Ann-Britt Gunnarsson - Marie Lindborg    26110 21676 46,2 37,1 53,2
 39  45,2 Siv Zackrisson - Helga Andréen       33149 25451 46,1 44,7 44,7
 40  44,9 Mats Gullin - Lena Gullin          62654 62653 50,0 36,3 48,4

 41  44,6 Iris Walliin - Lena Carlsson        61162 61150 52,2 44,1 37,4
 42  43,9 Bert Jellhede - Berit Jellhede       26999 26998 44,5 37,0 50,0
 43  41,9 Gull-Britt Larsson - Gun Lloyd       52481 53731 48,7 39,1 38,0
 44  40,8 Agneta Olofsson - Barbro Emmoth       92910 54424 41,8 41,5 39,2
 45  39,9 Eva Rimstedt - Lars Persson         58233 62661 40,7 43,8 35,1