LK-fall 1907 - Felaktig hantering av överklagande

73
EKD9632
kn5
42
KD9852
4
63
10953
6
1085
E10842
EKD8
Ekn104
kn7
KD97
kn76
2
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
2
Pass
3
Pass
Pass
Pass

Anmärkning från LK
På grund av hur fallet hanterats kommer rubrikerna i något ovanlig ordning. Detta för att öka läsbarheten.

Spelat resultat
3♠ -1, NS +100

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck ÖV)
Jag sitter Öst och som Syd sitter den spelande tävlingsledaren. Innan utspel frågar Syd vad tre spader betyder och jag svarar att det är förstärkt spärr. Jag spelar brickan och får en straff. Sedan brickan spelats klart kallar Syd på en jurymedlem för att döma vid bordet. Han uppger att budet 3 ska alerteras, och i och med att jag underlåtit detta så har Nord-Syd inte kunnat bjuda sina kort. Jurymedlemmen dömer att resultatet ska korrigeras till 5 NS +1, vilket jag inte godtar.

Jurymöte följer, och jurymedlemmen frågar efter detta om jag kan godta att förlora brickan med 4 X ÖV -2. Jag är relativt orutinerad, men jag vet att om jag överklagar detta så blir det inget resultat på tävlingen. Jag pratar med min partner och för att tävlingen ska gå vidare, accepterar vi domslutet, som för oss förefaller märkligt.

Tävlingen avslutas och slutresultatet föreligger. Jag pratar med jurymedlemmen, som först nu säger att Syd överklagat och resultatet har korrigerats till 5 NS +1. Jag har inte från juryn fått veta att Syd ånyo överklagat, och har ju då enligt alla regler inte hunnit att överklaga.

Jurymedlemmen sitter som sekreterare i det aktuella förbundet. De ska ha möte onsdag 11 mars och han lovar att ta upp hela historien då. Tydligen togs det upp, men eftersom jag inte överklagat i tid, låter man slutresultatet stå kvar som 5 NS +1.

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Östs beskrivning stämmer i det mesta. Jag dömde 4 NS +2, men det är
ju samma resultat som 5 NS +1.

Den ordinarie TL (Syd) överklagade skriftligt juryns domslut 4 X ÖV -2 när han fick beslutet. Öst fick inte reda på juryns beslut efter det extra mötet, förrän jag pratade med honom efter tävlingen, utanför lokalen.

Eftersom jag dömde i början så ingick jag inte i juryn när beslutet togs. Nästan 50-50 i andra resultat på brickan mellan 4 X ÖV -2 och 4 NS +2. Ett bord spelade 6 NS =. På söndagen kontaktade jag vår enda tävlingsledare Steg 3 och han bekräftade att jag dömde fel som extra TL i början. Fanns ingen lagbok att läsa i vad jag vet.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck NS)
När Syd vid utspelet fick svaret att tre spader var en förstärkt spärr
informerade Syd motståndarna att han tänkte kalla på TL. Han frågade en jurymedlem om denne spelat bricka 2. Denne svarade att han höll på. Vi kom överens om att han skulle komma till oss när han spelat klart. Vi spelade då vår bricka.

Här har Öst glömt att upplysa om att Väst slängde ner korten och sa till Syd att det var fjantigt att kalla på TL. Han sa också att de skulle åka hem. Han avslutade sedan med att fråga ut i luften om de kunde bryta tävlingen. Vi tror inte detta utbrott berodde på att Syd kallade på TL, utan för att Syd, som TL i distriktet och oftast på den klubb spelarna kommer ifrån, har sagt till ÖV att de måste alertera sina bud, vilket de sällan gör.

Just i detta fall vet vi nu att det inte behöver alerteras även om det är en förstärkt spärr och motståndaren inte kan veta det. Det vet även ÖV nu, men inte då, för då skulle troligen inte Väst blivit så arg och oförskämd.

Det stämmer att jurymedlemmen sa att tre spader skulle alerteras. Vad Öst sa när jurymedlemmen delgav dem beslutet vet vi inte. Däremot är att de inte är orutinerade. Väst har säkert spelat i 50 år och är stormästare, och har haft Öst som partner i flera år. Nord frågade inte vad tre spader betydde. När det inte alerterades utgick Nord från att det var naturligt och invit. Nord klev därför inte in med 4 med risk att hjälpa dem till utgång. Det stämmer att vi överklagade juryns beslut eftersom vi ansåg det vara fel.

Som spelare vill vi även framföra att rätten att få kalla på TL ska alla ha utan att bli verbalt påhoppade. Att vara TL och samtidigt spelare är extra svårt, men i vårt distrikt är det inte möjligt på annat vis, för då skulle vi stå utan TL i våra silvertävlingar. Att man ska alertera om man tror att motståndaren inte kan förstå har nu fått en annan betydelse i alla fall för oss.

Juryns beslut med domslut och motivering
Det stämmer att vi i juryn först kom fram till att resultatet skulle vara 4 X ÖV -2, men detta beslut överklagades av Nord-Syd och vi i juryn tog en vända till. Vi kom då fram till att döma 5 NS +1. Detta beslut grundade sig på att (vad jag och vi andra i juryn trodde var rätt) 3 skulle alerteras (okrav, förstärkt spärr) och då skulle Nord ha agerat och bjudit 4, och Syd med sina fina kort skulle ha bjudit 5 över 4. Jag vet nu i efterhand att 3 inte behöver alerteras, så juryns beslut blev ju fel. Jag vet inte hur eller när detta beslut förmedlades till paren i fråga, detta skulle göras av den tillförordnade tävlingsledaren.

Övrigt
Den dömande jurymedlemmen kontaktade senare Henrik Johansson och frågade om 3 måste alerteras, och fick svaret nej.

Lagkommissionens svar
Budet 3 behöver inte alerteras. Det är naturligt, och spärrförstärkning är den absolut vanligaste betydelsen av en höjning av en svag tvåöppning. Av detta skäl finns det inte någon anledning att tro att motståndarnas skulle missförstå situationen utan någon alert.

Fallet har hanterats på rätt sätt fram till dess att NS bestämmer sig
för att överklaga juryns beslut. Ett sådant överklagande ska ställas till Lagkommissionen. I detta fall gick överklagandet (felaktigt) tillbaka till juryn, som dömde ett nytt resultat och som (felaktigt) glömde att meddela ÖV detta. När ÖV senare fick kännedom om resultatet bestämde man (felaktigt) att domslutet skulle diskuteras i en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen beslutade (felaktigt) att tiden för att överklaga hade gått ut.

Den korrekta gången vid överklaganden är som följer. Ett överklagande av tävlingsledarens domslut ska gå till en tävlingsjury, som kan avge ett nytt domslut eller fastställa det tidigare domslutet, Lag 93 B. Ett överklagande av tävlingsjuryns domslut ska gå till Lagkommissionen, som kan avge ett nytt domslut eller fastställa det tidigare domslutet, Lag 93 C.

Eftersom överklagandet hanterats felaktigt och ÖV därför inte fått
möjlighet att överklaga i tid, anser Lagkommissionen att domslutet skall
ändras. Resultatet på brickan skall korrigeras till det resultat som
spelades vid bordet, alltså 3 ÖV - 1. Tävlingen skall uppdateras med
detta resultat och på nytt rapporteras till Svenska Bridgeförbundet.

Domslutet har fattas av Lagkommissionens arbetsgrupp i samarbete med bedömningsgruppen.