LK-fall 1905 - Tankepaus i silverbarometer

86
EDkn
8765
Dkn104
Dkn32
K532
D103
E9
K54
10764
Ekn2
K65
E1097
98
K94
8732
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
Pass
1 1
Pass
1 2
Pass
1
Pass
2
Pass
Pass
Pass
1Minst tvåkortsfärg
2Överföring till spader

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Blev kallad till bordet av Öst (spelföraren) som förklarade:
Kontraktet är 2. Vid 3:e ronden spader sakar Nord 8. När spelföraren (senare) spelar ruter från bordet tvekar Nord ”en lång stund” innan hon lägger 7 som går till dam och ess. Spelföraren hävdar att han har blivit vilseledd av ”tvekan” och menar att han hade kunnat få ett stick till utan tvekan av Nord. (Han placerade en ruterhonnör på Nord). Brickan färdigspelades med resultatet 8 stick av Öst.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
TL dömde 2 med 9 stick (-140) enl. lag 73D2
TL:s domslut överklagades till Juryn av Syd.

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck ÖV)
Spelföraren vill ha klarhet i NÄR det är OK att vilseleda med en tvekan innan ”påspel.”

Andra sidan synpunkter (Väderstreck NS)
Nord hävdar att tvekan berodde på att hon var osäker på vilket kort hon skulle spela på för att göra en korrekt längdmarkering.

Juryns beslut med domslut och motivering
Juryn ändrade TL:s domslut till 2 med 8 stick (-110) utan motivering.

Lagkommissionen har inhämtat ytterligare fakta i fallet
Nord-Syd hade kommit överens om att det första kortet skulle vara styrkemarkering enligt Schneider och det andra kortet längdmarkering enligt Malmö. Öst spelade ruter till dam och senare ruter till kung och fick på så sätt endast ett stick i ruter.

Lagkommissionens svar
Den överklagande sidan frågar när det är tillåtet att vilseleda med en tvekan före påspel. Svaret är att det aldrig är tillåtet att med avsikt försöka vilseleda med en tankepaus (Lag 73D2). Om spelaren inte hade
något bridgemässigt skäl att tänka och kunde veta att tankepausen skulle kunna lura motståndarna, ska resultatet korrigeras (Lag 73E2).

Men om spelaren hade ett bridgemässigt skäl att tänka eller inte kunde veta att tankepausen skulle kunna vara fördelaktig för den egna sidan, får motståndarna utnyttja tankepausen på egen risk (Lag 73D1).
I det här fallet har Nord givit en rimlig förklaring till sin tankepaus, och det finns ingen anledning att tvivla på att den är korrekt. Nord har redan markerat negativt i ruter och det är svårt att se att Nord skulle
kunna veta att en tankepaus skulle kunna ge den egna sidan en fördel.

Villkoren i Lag 73E2 är därmed inte uppfyllda. Det finns inget som säger att tankepausen skulle indikera att Nord har kn7 kvar. Alltså får Öst utnyttja tankepausen på egen risk.

Lagkommissionen avslår överklagandet och låter juryns resultat vara oförändrat. Resultat ska vara 2 med jämn hemgång och 110 poäng till Öst-Väst.

Detta ärende har behandlats av Lagkommissionens arbetsgrupp.