LK-fall 1904 - Felaktig förklaring i Allsvenskan division 3

KD97
kn10
K3
KDkn53
E53
98
Dkn9654
72
kn62
EKD54
E87
E4
1084
7632
102
10986
11
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
2 1
Dbl
2
Pass
Pass
Dbl
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass
1 Alerterades

Spelat resultat
3NT +4, NS +720.

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Felaktigheten påtalades precis när sista halvleken skulle börja. För att inte försena tävlingen, lät jag lagen spela sista halvleken. Gick därefter igenom brickan och godkände resultatet 3N N +4. N-S överklagade beslutet till juryn. Tyvärr hade alla jurymedlemmar redan lämnat lokalen. Har blivit rekommenderad att hänskjuta ärendet till LK.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
Jag ville att resultatet 3N N +4 skulle gälla.

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck NS)
Öppningsbudet 2 hade förnekat 4-korts högfärg. 
1 visar 1+ och 11-16 hp. Motståndaren som gick in med 2 sade efteråt att de inte hade någon överenskommelse om 1 skulle behandlas som äkta så hon bjöd 2 som äkta färg. Partnern alerterade och påstod att det visade 5 + spader och 5+ sidofärg och öppningsstyrka trots att de inte hade någon överenskommelse mot 1+ ruter. 2 alerterades INTE om detta nu har någon betydelse för fallet.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck ÖV)
Eftersom det är oklart vad motståndarsidan yrkar följer här diverse kommentarer som känns relevanta. Skulle motståndarna precisera sina krav kanske de också behöver kommenteras.
1) Inför tävlingsdagen gjordes överenskommelsen, att mot öppningsbudet 1 som bara lovar 2 eller fler kort i färgen så är överbudet naturligt (minst 5, normal styrka för naturligt inkliv).
Slaskruter eller dylikt kommenterades inte.
2) I övrigt var den generella överenskommelsen att överbudet lovar 5-5 i högsta objudna och en lägre objuden.
3) Det fanns således ingen överenskommelse om att överbudet 2 i den här situationen skulle avvika från den generella överenskommelsen.
4) ÖV är ett nytt par för dagen, så till liknande situationer bakåt i
historien finns inga referenser. Efter att ha bjudit fel då hon klev in (det inser hon naturligtvis då motståndarna frågar efter budets betydelse), passar nu Öst på det 2-bud som i en naturlig budgivning måste vara en egen spaderfärg (femkorts). Något annat vore naturligtvis att utnyttja otillåten information.

Vi vet inte vad Syds dubblingar visar vad det gäller styrka och fördelning, men för mig verkar det finnas en del oredovisad extrastyrka på både Nords och Syds händer som man inte blivit hindrad från att visa.
T.ex.: om Syds andra dubbling bara är kamp om kontraktet så visar väl Nords 3NT så mycket extravärden att ett bud till från Syd är motiverat. Eller, om andra dubblingen visar extravärden så borde nord bjuda något annat än det som i en sådan situation signalerar minimala värden.

Dessutom vill jag nämna följande, även om det kanske inte har någon direkt betydelse för domslutet:
Tävlingsledaren tillkallades inte när brickan spelades eller just hade spelats. Problemet påtalades först sedan motståndarna gjort halvtidsjämförelsen. Varför tyckte inte spelarna att det var ett problem i samband med att brickan spelades? Vår sida blev överhuvud taget inte medvetna om att det var ett tävlingsledaringripande på brickan förrän han meddelade att han dömt att resultatet skulle stå. Inte heller senare under dagen blev vi
ombedda att förklara oss.

Juryns beslut med domslut och motivering
Juryn hade inte möjlighet att avge ett beslut.

Lagkommissionens svar
Öst-Väst är ett för dagen nytt partnerskap som tydligen har diskuterat viss budgivning men inte så uttömmande att de verkar ha kommit till en fullständig samsyn om budläget. Tävlingsledaren skall förutsätta felaktig förklaring snarare än felaktigt bud, om det saknas bevis för motsatsen. Det är den felande sidan som ska kunna bevisa att förklaringen är korrekt och budet är felaktigt.

Det innebär att ärendet ska behandlas som om det har varit en felaktig förklaring. Öst-Väst har ett budmissförstånd som gör att de hamnar i 2. Även i de fall som man har budmissförstånd har motståndarna rätt att få korrekt information om överenskommelser och avsaknad av sådana. Det innebär också att även om man själv kommer bjuda fel på grund av missförståndet så kommer det inte ändras utan endast motståndarnas budgivning i sken av den korrekta informationen.

Om Nord hade fått en korrekt förklaring så hade Nord eventuellt kunnat straffdubbla 2 och hade definitivt sagt pass på Syds dubbling av 2 eftersom man nu har sin spaderfärg bakom ett till synes
naturligt 2-bud. Som budgivningen förklarades vid bordet så borde man haft sin spaderfärg före den som har den långa spadern och som dessutom fått stöd av partnern i och med budet 2. Det gjorde det betydligt mindre attraktivt att säga pass på 2 Dbl. Öst som har gjort ett naturligt inkliv med 2 har ingen anledning att bjuda på 2 Dbl eftersom partnern i och med sitt bud borde ha en egen spaderfärg och där har man trestöd.

För ytterligare förklara så kan man tänka på situationen om spelet varit bakom skärmar där Nord och Öst delat skärmhalva. Då hade Nord av Öst fått förklaringen att inklivet 2 varit naturligt och då haft ett enkelt pass på 2 Dbl. Väst hade förklarat budgivningen annorlunda till Syd men resultatet hade blivit 2 Dbl -7.

Det innebär att Nord-syd har lidit skada på grund av den felaktiga förklaringen. 2 Dbl kommer att gå sju bet och kostar 2000 för Öst-Väst.
Det innebär att Lagkommissionen godkänner överklagandet och ändrar resultatet till 2 Dbl-7 +2000.

Tillämpliga lagar 12C, 21B, 75B och D.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Henrik Johansson.