LK-fall 1902 - Felaktig förklaring i Allsvenskan division 3

3
E10
K964
KDkn542
EDkn64
D852
1073
E
105
kn9643
Dkn52
103
K9872
K7
E8
9876
20
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
2 1
2NT 2
4
Pass
Pass
5
Pass
5
Pass
Pass
Pass
1 5-4
2 Starkt med håll i spader

Spelat resultat
5 -3, NS -300

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Syd har förklarat 2NT som starkt med spaderhåll. NS har ingen deklaration som kan styrka huruvida budet visar detta. Jag anser att ÖV kan ha lidit skada av den felaktiga förklaringen och korrigerar därför till bästa tänkbara resultat, med aktuell budgivning och korrekt förklaring, för ÖV: 5 Dbl -3.

OI föreligger för NS och kan misstänkas ha utnyttjats, men jag har valt att vid denna tidpunkt fokusera på att ge ett så rättvist resultat på brickan som möjligt och inte ge NS straffpoäng för OI eftersom det är Div 3.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
TL dömde 5 Dbl -3 (-800) med hänvisning till lag 21 B3.
TL:s domslut överklagades till Juryn av Nord-Syd.

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck NS)
Dubblingen kom efter spelets slut. Det känns som att man kan ha både livrem och hängslen på, när man efter spelets slut vill dubbla motståndarna. Jag kan inte se någon spelare dubbla kontraktet. Däremot är ju 5 ett alternativ.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck ÖV)
Instämmer med TL:s redogörelse.

Juryns beslut med domslut och motivering
Ingen information om detta har inkommit i överklagan.

Lagkommissionens svar
Nords intention var att visa lågfärgerna med sitt 2NT-bud. Nord har otillåten information på grund av partnerns förklaring. En spelare får inte välja ett bud som uppenbarligen föreslås framför ett annat av otillåten information, om det andra budet är ett logiskt alternativ.

Den otillåtna informationen gör det betydligt mer attraktivt att bjuda 5 och pass är ett tydligt logiskt alternativ som den otillåtna informationen inte föreslår. Det innebär att pass måste väljas.

LK tycker vidare att Nord inte har fullföljt sina skyldigheter enlighet lag 73C att noga undvika att dra fördel av den otillåtna informationen. LK övervägde en bestraffning för detta men avstod i enlighet med tävlingsledarens bedömning.

Det innebär att LK avslår Nord-Syds överklagande men samtidigt ändrar resultatet till 4 +1 -650.

Tillämpliga lagar 12 C, 16 B och 73 C.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Henrik Johansson.