Årsmöte 2023

Tibro BK kallar sina medlemmar till årsmöte.
Tid: 21 september kl. 18.00
Plats: Klubblokalen, Villagatan 27, Bäcklidens samlingssal

Årsmötesförhandlingar
Övriga frågor som styrelsen önskar behandla

Personlig kallelse sänds via mejl

Välkomna
Ann Ohlsson
Ordförande