Teckenspråkslexikon

Språk och kommunikation är intressant i alla sammanhang och detta teckenspråkslexikon för bridge borde vi alla ta del av. Många döva runt om i landet spelar bridge och skulle säkert uppskatta om vi hörande lärde oss några tecken.

Teckenspråkslexikon för Bridge

I teckenspråkslexikon för bridge finns över 350 tecken.
Tecknen visas av Thomas Björkstrand, som bl a är flerfaldig Nordisk mästare i bridge för döva.

Lexikonet är skapat av Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. Teckenspråkslexikon inom fler områden finns här.