Beslut om slutspelet i Svenska Cupen

SLUTSPEL I NOVEMBER

Tävlingskommittén diskuterade intensivt frågan om slutspelet i Svenska Cupen under ett telefonmöte fredagen 16 oktober. Bakgrunden är den ökade smittspridningen som oroat flera spelare, inte bara regionalt utan även vad gäller reserekommendationer. Samtidigt är ett spel online i denna tävling utan säkerhetsåtgärder uteslutet.

TK beslutade att slutspelet (fr o m ”Round of 16”) i Svenska Cupen 2020 kommer att ske online, men med övervakade spelare.

Det innebär att vi kommer ta kontakt med respektive kvalificerade lag och bestämma en spelplats, och därefter utse en funktionär med uppgift att övervaka spelarna. Funktionären kommer att vara arvoderad och kontrollera såväl webbläsare som andra kommunikationsmöjligheter mellan spelarna. Dessa funktionärer kommer inte att ha en TL-funktion.

Spelplats ska utvärderas gemensamt med SBF så att det sker i en miljö med avstånd som säkerställer minimal smittspridning, men även avstånd mellan spelare samt möjlighet för funktionären att vara effektiv. Detaljer som internetuppkoppling och tillgång till lämpligt spelmedium (ex vis laptop) ska avklaras.

En central tävlingsledning kommer att verkställa (öppet) initial lottning och sedan vara stand-by för eventuella interventioner och/eller domslut.

Gemensamma brickor kommer att spelas, matcherna kommer att startas från denna centrala tävlingsledning och IAF räknas ut, något som är praktiskt möjligt när det är fråga om ett seriespel. De priser som tidigare angivits kommer att delas ut.

Med hänsyn till bordskontrollanterna kommer slutspelet att ske med för åskådare öppna bord. SBF kommer att tillse bevakning av minst en match per segment med ramakommentator(er).

Komplettering av lag: grundat ovanstående sena ändring har TK beslutat att lag som kvarstår i tävlingen kan komplettera sina laguppställningar fram t.o.m. söndag 25 oktober 23.59, upp till maximalt tillåtna åtta (8) spelare. Lagkapten som önskar komplettera sitt lag e-postar Micke Melander (mme@svenskbridge.se) med angivande av lagets namn samt MID och namn på ny/nya spelare.

ÅTERBETALNING AV OMGÅNGSAVGIFTER

På TKs rekommendation har SBF:s styrelse beslutat att betala tillbaka, respektive inte fakturera, omgångsavgifter för omgångar 2 – 6 och som är orsakade av tvist om spel online eller live. WO som orsakats av andra orsaker, exempelvis att spelare inte varit behöriga, återbetalas inte.

SVENSKA CUPEN 2021

SBF kommer göra sitt yttersta för att genomföra en SC 2021. Givet det osäkra läget kommer dock starten att försenas till våren 2021. TK kommer att föreslå preliminärt spelschema till styrelsen, och arbetshypotesen är live-spel.


TK är medvetna om att inga beslut just nu kommer att tilltala alla spelare. Vi hoppas på att de beslut som nu fattats kan ses som de bästa möjliga givet de osäkra omständigheter som råder och där säkerhetsaspekter är i allt överskuggande, men där vi också hoppas kunna genomföra ett av Svensk Bridges flaggskepp.

För Tävlingskommittén
Carl Ragnarsson