Datorfel

Tävling den 14 dec-21

Tyvärr inträffade ett fel i överföringen från servern, så att endast de tre första ronderna registrerats. Efter kl 20.38 finns inga uppgifter sparade.
Ronderna 4 och 5, (där Gert Och Perra spelade otroligt starkt), saknas helt.