Svar på 1NT

Tillbaka

0-8 Poäng. STOPPBUD 9-10 INVITBUD 11+ UTGÅNG 18+ LILLSLAM 22+ STORSLAM
Pass 2NT 3NT 6NT 7NT
2 ru, minst 5/6 kort 3 kl ** 4 hjärter, 6+ kort 6 klöver, 6+ kort 7 klöver, minst 6 kort
2 hj, minst 5/6 kort 3 ru ** 4 spader, 6+ kort 6 ruter, 6+ kort 7 ruter, minst 6 kort
2 sp, minst 5/6 kort 3 hjärter 6+ kort (5 klöver) 6 hjärter, 6+ kort 7 hjärter, minst 6 kort
3 spader 6+ kort (5 ruter) 6 spader, 6+ kort 7 spader, minst 6 kort
2 klöver* 2 klöver* 2 klöver* 2 klöver*