Stigtomtamixen inställd

Styrelsen har beslutat att ställa in stigtomtamixen pga av att vi ej kan genomföra den på ett säkert sätt i rådande pandemi.