Så här använder vi stoppmetoden

Stopp

När stoppmetoden används
Stoppmetoden skall användas i alla tävlingar inkl. brons-tävlingar på klubbnivå.

Hur stoppmetoden används
Om en spelare har för avsikt att:

Öppna budgivningen med ett bud på 2-tricksnivån eller högre, eller avge ett hoppande bud skall han antingen lägga fram en s.k. STOP-lapp från sin budlåda eller säga ordet ”stopp”. Därefter skall han avge sitt bud.

Näste spelare ska därefter avvakta i cirka 10 sekunder innan han bjuder, oavsett vilka kort han har på handen.

Underlåtenhet från någondera sidan, eller en längre fundering än ca 10
sekunder, kan betraktas som en upplysning som partnern ej får utnyttja.

Den påbjudna pausen på ca 10 sekunder är avsedd att ge en spelare möjlighet att fundera utan att utsätta sig för risken att ha givit partnern en upplysning han inte får utnyttja. Om spelaren i fråga under denna paus uppträder på ett sådant sätt att det står klart att spelaren inte har något att fundera över, kan detta vara en otillåten upplysning.