Budgivning för nybörjare

Öppningsbud
15-17 poäng, jämn hand: Bjud 1NT: Svar