SPF Club 230

Detta är den nya hemsidan för SPF Club 230. Nedan finns samma information som på gamla hemsidan.

MAX 14 bord föranmälan rekommenderas!
Par nr 30 osv i startlistan kontaktas om ledig plats uppstår!
Måndagar 13.00 i SPF:s klubblokal, Bråhögsplatsen 4, Staffanstorp.
Tel 046-258195
OBS! LOKALEN LÅSES 12.50.

Vi bjuder på kaffe eller te. Spelavgift 25 kronor.

Partnerservice Sonja Jonasson, 0734-27 97 24
Barbro Julén 070-5702615