System final SM Lag 2021

Dokument och regler | Nyheter | Tabell | System | Support | För åskådare

För de par som inte har skickat in sina system på svensk WBF mall, alternativt har en knapphändigt ifylld deklaration, ska det göras till Carina Wademark >>e-post senast onsdag 5 maj. System märkta med (G) har granskats och godkänts. Mallar finns längst ned på denna sida

Systemdeklarationerna ska fyllas i enligt Guide för ifyllnad av svensk systemdeklaration av WBF-modell
Samtliga systemdeklarationer kommer att granskas av TK som därefter godkänner dem eller ber om kompletteringar.

Gävleborg Zmrzlina

Jämtland STRIDSVAGN

Stockhom Gula Bebjabwe

Stockholm Ebenius Crew

Stockholm IdaG

Sydöstra Prefabsystem Syd

Uppland Skalman

ÖMBF Dyra Englund

ÖMBF Team Zang

Örebro Län BK Gröna kvistar