Lagfördelning SM Lag semifinaler

Här finns lagfördelning per spelort för SM Lags semifinaler som spelas 18-19 april.

Distrikten rapporterar in de kvalificerade lagen samt vilket val av spelort de har gjort senast efter spel på sista speldag, söndag 8 mars.
Valen ska e-postas till jgr@svenskbridge.se
När samtliga lag har gjort sina val presenteras de på den länkade sidan ovan.