Medlemsinformation

Bästa Bridgespelare.
Vi är alla synnerligen trötta på den situation som Pandemin har ställt till med och de begränsande rekommendationer/bestämmelser som myndigheterna har beslutat om, och som bland annat avser maxantal personer som kan vistas i en lokal. Styrelsen för Skara BS har valt att mycket noggrant följa dessa rekommendationer, varför spel inte har varit möjligt.
Nu när vi börjar se ljuset i tunneln, är det vår förhoppning att spelstart blir i september. Då Händenegården inte längre är möjlig för oss pga. avveckling letar styrelsen med ljus och lyckta efter alternativa spellokaler. Vi kommer att på hemsida informera om utvecklingen på denna punkt i god tid. Vi tar mycket gärna emot förslag i denna fråga.
Den spelverksamhet som idag bedrivs i Skara Scoutstuga är inte arrangerat av Skara Bridgesällskap.
Med vänlig hälsning
Styrelsen