Om Skånebridgens Vänner

Skånebridgens Vänner är en stödorganisation underställd Skånes Bridgeförbund, med syftet att främja skånsk bridge, och som startades redan 1966.

Medlemskapet kostar 200 kr per andel och år vilket medger deltagande i Skånebridgens Vänners dragningar, där vinster delas ut i form av kontanter eller trisslotter. Dragningar sker under såväl våren som hösten, samt en större dragning vid årsslutet med tillhörande högre vinster.


Höstdragningen 2022 har genomförts och utföll enligt följande:

1000 kronor

Nr Namn
2 Christina Leander

3 trisslotter vardera

Nr Namn
35 Agneta Larsson
86 Gun-Lis Ohlsson
90 Lars-Gunnar Ludvigsson
136 Lennart Pettersson
142 Lennart Blomgren
179 Jan Gutenwik
268 Tommy Jeppsson
307 Thomas Sökjer
344 Bo Selander
406 Claes Kvist

Lottdragare: Johnny Pettersson, Ronny Bengtzon, Lars Durlow, Johan Bennet