Strandligan ÖMBF, 2021

I väntan på att vi kan återgå till spel på klubben, som vi hoppas gradvis kan starta
snart, erbjuder vi ännu en chans att få spela trevlig lagbridge online.
Se bifogade filer