Höjd spelavgift och nytt betalningssätt

Från och med den 1 december 2022 ändrar vi spelavgiften till 50 kronor. Orsaken är att intäkterna från spel i dagsläget inte täcker de utgifter föreningen har.

Vi går samtidigt över till att betala i förskott istället för att tidigare ha betalat månadsvis i efterskott. Du köper ett kort med tio spel för 500 kronor. Kortet är en värdehandling som du själv håller rätt på. Varje gång du spelar får du en stämpel i ditt kort. Kortet är inte personligt utan du kan få det stämplat för din partner eller någon annan.

Vi börjar sälja korten den 28 november och de börjar gälla den 1 december. Man betalar med Swish (om du inte har Swish löser vi det på annat sätt).

För den som inte köper ett tio-kort är spelavgiften 60 kronor från den 1 december.

Den som inte får spela på sin jourkväll har liksom tidigare fritt spel vid ett senare tillfälle. Tidigare har kassören bevakat om man ska ha ett fritt spel. Nytt är att spelaren själv får ett ”värdebevis” som lämnas vid ett senare speltillfälle.