Årets klubbledare Tor-Björn Bohman

Vid riksstämman överlämnade avgående MK ordföranden Helena Axelsson priset till årets klubbledare inom Svensk Bridge. Tor-Björn Bohman, Ängelholms BS , fick mottaga pokal, diplom, blommor och riksstämmans ovationer.

MK:s motivering:

Medlemskommittén har utsett Tor-Björn Bohman, Ängelholms BS, till årets klubbledare inom Svensk Bridge.

Tor-Björn har under den senaste tioårsperioden gjort en fenomenal insats för bridgen i såväl Ängelholms BS som i Skånes BF. Han har varit initiativstagare samt kursledare för ett stort antal bridgekurser på olika nivåer vilket har lett till att antalet aktiva spelare i Ängelholms BS fördubblats. Spelkvällarna har vuxit med flera hundra procent och klubben har blivit en levande sådan med mycket fin verksamhet.

Tor-Björn Bohman är mycket väl värd utmärkelsen årets klubbledare. Grattis!

Årets klubbledare