Projektet Rekryteringskedjan


Projektet Rekryteringskedjan syftar till att stärka svenska bridgeklubbars rekryteringsverksamhet, samt att förbättra Svenska Bridgeförbundets stöd till såväl klubbar som nya spelare.

Mål

Projektet riktar sig till samtliga klubbar som är anslutna till förbundet, med projektmålet att 100 klubbar ska anmäla sig.

Huvudmål
1. Samtliga projektanslutna klubbar har genomarbetade metoder och arbetssätt för att bedriva långsiktig lokal rekryteringsverksamhet.

Övriga mål
2. Inom ramen för projektet förbättrar förbundet instruktioner, stöd och utbildningsmaterial som rör rekrytering, vilket utgör en långsiktig resurs för Sveriges bridgeklubbar.
3. Projektet bidrar till att utveckla de anslutna klubbarnas organisation, samt höja kompetensen kring frågor som ideellt ledarskap, ideell organisering och drivkrafter för ideellt arbete.
4. Förbundets instruktioner och utbildningsmaterial riktade till nya spelare förbättras.

Genomförande

Ytterst ansvarar alla anmälda klubbar själva för att bygga upp en fungerande rekryteringsverksamhet. Den viktigaste resursen är de idéer, kunskaper, kontakter och initiativ som kommer från de klubbmedlemmar som arbetar med projektet. Alla klubbar får därtill hjälp genom:

• stöd, instruktioner och material
• utbildningar och träffar
• utbyte av idéer och erfarenheter med andra deltagande klubbar

Det konkreta genomförandet kommer variera stort mellan olika klubbar. Vi rekommenderar starkt att alla klubbar grundar sin planering i Rekryteringskedjan, som beskriver rekryteringens övergripande faser. Vi vill också att varje klubb tydliggör sitt arbete i en skriftlig projektplan - detta både för att tydliggöra er interna process och för att vi ska kunna ta del av era tankegångar och ge er ett bra stöd.

Däremot säger projektet inget om vilka målgrupper ni ska vända er till, vilka funktioner just er klubb behöver, eller hur många som behöver ingå i arbetet. Det finns många många vägar till ett bra resultat - välj den som passar just er bäst!

Stöd

Ni är varmt välkomna att kontakta Sigrid Svensson (019-2772488 / ssv@svenskbridge.se) om ni har frågor om projektet.

Det finns också massor av kunskap och kompetens ni kan dra nytta av i form av förbundets personal, förbundsstyrelsen och dess kommittéer, distrikten och erfarna medlemmar i era klubbar. Behöver ni hjälp så finns den!