RealBridge eller BBO som arrangör


RealBridge eller BBO som arrangör
Intresserade klubbar/distrikt kan ansöka om ett konto för att arrangera tävlingar på RB. Man tillhör då ”The Swedish Bridge Federation” på RB, men har en helt egen inloggning och eget ansvar för sina arrangemang med sitt individuella klubb-ID. En gång i månaden faktureras kostnaden (ungefär likvärdig som för BBO) till SBF som debiterar ert Ruterkonto.

Som arrangör kommer ni även bli erbjudna att uppdatera er Ruterversion för att möjliggöra att resultatlistor direkt kan läsas in i Ruter.

Det finns ingen särskild uppmuntran eller egenintresse från SBF att klubbar/distrikt ska byta från BBO till RB. RB ska ses som en möjlighet att komplettera de nuvarande arrangemangen, eller som ett alternativ om man idag inte skulle vara nöjd med vad BBO erbjuder och tror att RB kan tillgodose medlemmarnas behov och önskningar bättre.