Projektplan och rapporter: Lunds BK

Lunds BK – Rekrytering 30 000

Målsättning

Lunds Bridgeklubb anser att en 20 % ökning av medlemsantalet för perioden 1 juli 2018 – 31 december 2019 är ett realistiskt mål.

Delmål 1: Vi har en kurscykel som sträcker sig över 2 terminer med 28 platser. Av dessa faller ca 25 % bort direkt. Av resterande ca 20 elever är vårt mål att få in hälften (10st) som I-medlemmar efter avslutad kurs 8.

Delmål 2: Att öka antalet juniorer med 1 per år

Delmål 3: Att öka antalet ordinarie medlemmar med 10 % per år.

Totalmål: Att öka medlemsantalet med 20 % per år

Det finns i huvudsak 2 sätt att få nya medlemmar

1. Kurser

• Grundkurs anordnas varje vår
• Steg 2 kurs anordnas varje höst (kombinerade ”kom igång igen” och fortsättningskurs”
• Deltagande i Kulturnatten i september varje år
• Kval till nybörjarträffen (1-28 april 2019)
• Spelträning tillsammans med rutinerade varje torsdag 18:30-22:00
• Spelträning för kursdeltagare och de som nyss avslutat kurs måndagar 18:00 i inre rummet.
• Förbättring av kursmaterial – kursbok och presentationsmaterial
• ”Klubbens juniorvärldsmästare” agerar aktivt bland andra ungdomar för att få dem intresserade av bridge.
• Göra reklam för nybörjarkursen på studentforum.

2. Få tillbaka spelare som spelat tidigare och gjort uppehåll.

• Här har vi 2 aktiviteter – Kulturnatten
• Steg II kursen
• Mail-utskick till tidigare medlemmar
• Sätta upp anslag på lämpliga ställen, tex. Bibliotek, mataffärer, akademiska föreningen, studentboenden

Behålla medlemmar och aktiva spelare

Vision: vara den trevligaste klubben i Skåne

Aktiviteter för att nå målet:

• Följa upp tidigare utförd trivselenkät
• Inventering av +/- faktorer
• Styrelsebeslut på åtgärdslista för att nå målet
• Utföra åtgärderna

Aktiviteter

Under rekryteringsperioden ska vi:

• Inventera klubbens styrkor och svagheter
• Anordna grundkurs varje vår
• Anordna Steg 2 kurs varje höst (kombinerade ”kom igång igen” och fortsättningskurs”
• Delta i Kulturnatten i september varje år
• Arrangera kval till nybörjarträffen (1-28 april 2019)
• Fortsätta med spelträning tillsammans med rutinerade varje torsdag 18:30-22:00
• Starta upp spelträning för kursdeltagare och de som nyss avslutat kurs måndagar 18:00 i inre rummet.
• Förbättra kursmaterialet– kursbok och presentationsmaterial
• ”Klubbens juniorvärldsmästare” agerar aktivt bland andra ungdomar för att få dem intresserade av bridge.
• Skapa nyhetsbrev med reklam för spelprogram, Steg II kurs, spelträning, partnergaranti och partnerservice
• Sätta upp anslag på lämpliga ställen, tex. Bibliotek, mataffärer, akademiska föreningen, studentboenden
• Följa upp trivselenkät

Utvärdering – rapportering

2018-08-15 Lunds Bridgeklubb anmäls att delta i projektet. Styrelsen informeras fortlöpande under projekttiden.
2018-10-01 Projektplan upprättades
2019-02-15 Uppföljning 1 – grad av måluppfyllelse – Rapport 1 SBF
2019-08-15 Uppföljning 2 – grad av måluppfyllelse – rapport till SBF
2019-12-31 Projektavslut
2020-01-15 Slutrapport

Projektrapport

Projektet dokumenteras fortlöpande. Projektets slutrapport lämnas till SBF senast 15 januari 2020.

Upprättad 2018-10-01 av Charlotte Rudbäck och Annika Nivestam