Årsmöte

Föreningen kallar till årsmöte måndagen 14 februari kl 1200
i EBS lokaler Eriksgatan 12.