Fortsatt spelstopp

Vi meddelar här om vi kan ta upp spelet igen den 23 november.

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Uppland har den 29 okt beslutat att förlänga sitt beslut om lokala allmänna råd för Uppsala län att gälla t o m den 17 nov.

Styrelsen