Förlängt spelstopp

Spelstoppet förlängs att gälla året ut

Det torde inte framstå som någon större överraskning att det inte är lämpligt att bedriva någon spelverksamhet inom den närmaste tiden

Styrelsen